Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

1η Μαρτίου. Ημερα αφιερωμένη στην Πολιτική Προστασία


1η Μαρτίου σήμερα και η μέρα είναι αφιερωμένη στην Πολιτική Προστασία ή για να είμαστε ακριβείς αφιερωμένη στην Πολιτική Άμυνα και καθιερώθηκε το 1990 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας.
Η Πολιτική Προστασία έχει προκύψει σταδιακά από την πρηγούμενη φιλοσοφία της Πολιτικής Άμυνας. Η φράση "Πολιτική Προστασία" έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο ως ένας όρος που περιγράφει τις δραστηριότητες που προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό από διάφορα περιστατικά και καταστροφές κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.

Το 2017, το θέμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας είναι "Μαζί με την Πολιτική Προστασία κατά των καταστροφών" Ο στόχος, είναι να τονιστεί η σημασία του συντονισμού των προσπαθειών από τις εθνικές αρχές, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του άμαχου πληθυσμού για την πρόληψη καταστροφών με αποτελεσματικό τρόπο και την καταπολέμησή τους, αν και όταν αυτά συμβαίνουν. Κανείς δεν πρέπει να αδιαφορήσει για τα προβλήματα που προκακούνται από τις καταστροφές γιατί ο καθένας μπορεί να επηρεαστεί από αυτά. Χωρίς στρατηγικές ετοιμότητας και μετριασμού, οι καταστροφές θα συνεχίσουν να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, περιουσιακά στοιχεία, συστήματα υγείας και άλλες σημαντικές υποδομές. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν πολλά θύματα και την απώλεια της ζωής μεταξύ του γενικού πληθυσμού, αύξηση του αριθμού των ορφανών, εγκαταλελειμμένων ή άστεγων παιδιών.
Φυσικά η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των καταστροφών, εναπόκειται στις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, αλλά χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, δημόσιων οργανισμών του ιδιωτικού τομέα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα..... αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γ. Γρραμματέας της Διευθνούς Πολιτικής Άμυνας με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας.

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας είναι η προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου, και η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας. με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας αναφέρεται στη:
Φάση ετοιμότητας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας γίνεται με βάση τις πληροφορίες από τα συστήματα επιτήρησης, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης
Φάση έκτακτης ανάγκης στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση σχετικά με την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης καταστροφής. Γίνεται με βάση τις πληροφορίες της αρχικής ειδοποίησης και εκτίμησης.
Οι εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας χρησιμεύουν προκειμένου να εστιαστεί η προσοχή του κοινού στον ρόλο της πολιτικής προστασίας και τη ζωτική αναγκαιότητα της πρόληψης των καταστροφών και της ετοιμόητας. Ωστόσο, αυτό το είδος της ευασθητοποίησης θα πρέπει να συνεχιστεί και στη διάρκεια του έτους, προκειμένου να είναι αποτελεσματική.
Για το 2017 οργανώνονται κάποιες δραστηριότητες προκειμένου να διαδοθεί η γνώση σχετικά με το ρόλο και τη θέση της πολιτικής προστασίας στην σύγχρονη κοινωνία:
- Μαθήματα για τον άμαχο πληθυσμό σε διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας στο σπίτι και στην εργασία.
- Προβολή βίνετο και ντοκιματέρ για την πολιτική προστασία, με την βοήθεια των μέσω μαζικής ενημέρωσης
- Εκθέσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών και των ενηλίκων για θέματα πολιτικής προστασίας
- Μαθήματα στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να διδαχθούν τα παιδιά τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας και της προστασίας
- Μαθήματα σχετικά με τις ορθές πρακτικές και αντιμετώπισης  καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον χώρο εργασίας
- Εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με το θέμα της προστασίας των πολιτών
- Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις από τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας για τους τρόπους βελτίωσης της κοινότητας της ετοιμότητας για την αντιμετώπισης καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης και καταστροφής. 
 Ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας έχει ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς - λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. H Πολιτική Προστασία αποτελεί την «ομπρέλα» του κράτους για την προστασία του πολίτη και της διαφύλαξης των αγαθών, υλικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων. Συνδέεται όχι μόνο με την αντιμετώπιση μιας καταστροφής, αλλά και με τον σχεδιασμό, την έγκαιρη πρόληψη, την πλήρη ετοιμότητα, την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τη ταχεία αποκατάσταση σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου